Salgs- og leveringsbetingelser

1. Kvittering/ordrebekræftelse

1.2 Aftaler mellem Sdr. Jysk facade & fliserens og køber er først gældende, når Sdr. Jysk facade & fliserens har fremsendt en ordrebekræftelse. Oplyser man forkert eller ingen e-mail ved bestilling får man ingen ordrebekræftelse, men køber er stadig bundet og underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder også hvis ordrebekræftelsen ender i købers spamfilter.

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsen indhold skal foreligge skriftligt og være indgivet senest dagen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

1.3 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Sdr. Jysk facade &fliseren's skriftlige godkendelse. Alle ordre er bindende fra ordredato.

2. Betaling

2.1 Betaling skal være hos os i hænde senest netto 5 dage efter modtagelse af faktura, hvis andet ikke er aftalt.

2.2 Betaler køber ikke købssummen i rette tid, kan Sdr. Jysk facade & fliserens fra forfaldsdagen beregne morarente med 2% pr. pågyndt måned, samt der vil blive pålagt et rykkergebyr på 250kr. pr. rykker.

2.3 Køber er ikke berettiget til at tilbageholde hele eller dele af købssummen. Enhver tilbageholdelse vil være at betragte som misligholdelse af aftalen.

3. Garanti

3.1 Vores garanti på imprægnering er kun gældende såfremt man opret holder service aftalen. Dette vil sige at man får lavet en skumbehandling og eftersyn af imprægneringen efter behov og minimum 1 gang årligt ved os. Vores garanti er på 15 år og er en garanti mod alger og flisepest på fliserne.

4. Afbestilling gebyr.

4.1 Afbestiller man en ordre ved Sdr. jysk & facade og flise-rens, er der et gebyr på 15 %, dette tråder i kraft så snart kunden har godkendt tilbuddet.