Data om imprægneringsmiddel.

NANO Protect 180 imprægnering 25 ltr.

Professionelt imprægneringsmiddel.

NANO Protect 180 er udviklet til vedligeholdelse af mineralske overflader som beton, puds, tegl, fibercement mm. NANO Protect 180 hindrer indtrængning af vand/fugt i materialerne, og holder det imprægnerede materiale tørt. NANO Protect 180 beskytter overfladen mod nedbrydning og frostsprængninger og forlænger overfladens levetid med mange år. Ved brug af NANO Protect 180 får du et bedre indeklima og mindre energiforbrug!
Inden brug af NANO Protect 180 skal overfladen vaskes ned for snavs. Produktet må kun påføres på tørre overflader.

Imprægneringsmidlet er baseret på den nyeste teknologi indenfor nanoteknologi, hvilket sikrer at den binder sig aktivt til overfladen. Det betyder at dette imprægneringsmiddel også er modstandsdygtig over for biologiske begroninger. Det kan påføres på nye såvel som gamle materialer, hvilket hindrer effektivt fugt og vandindtrængning i den behandlede overflade.

 

  • Giver et bedre indeklima og mindre energiforbrug.
  • Reducerer begroninger af mos, alger og sorte skimmelsvampe.
  • Overfladen bevarer sin åndbarhed og skaber en selvrensende overflade, hvilket gør det svært for smudspartikler at sætte sig.
  • Frisker og hindrer ældning af overfladen.
  • Har vandperle-effekt og hindrer ældning af overfladen.
  • Forebygger saltudblomstringer og hindrer frostsprægninger.

Data om Algefri N Proff.

AlgeFri N ProFF Algebekæmpelse 20 liter
-Algemiddel til udendørs brug. Denne algefjerner må anvendes på hårde overflader som tage, facader, murværk, terrasser, drivhuse, træværk og havemøbler.


AlgeFri N Proff er et godkendt og dermed lovligt algemiddel - Se evt. også Ne
Dette algefjerner produkt er et Biocid. Definationen på et biocid er et kemisk fremstillet produkt til fjernelse af vegetation, skadedyr, svamp og bakterier på områder som ikke bruges til landbrug eller gartneri.

AlgeFri N ProFF bekæmper følgende: grønne belægninger, grønne begroninger og alger.
Omkring nedbrydning: Efter at AlgeFri N ProFF er udsprøjtet, nedbrydes kemikaliet hurtigt af bakterierne, og omdannes til vand og CO2. Efter en uge er 75% nedbrudt.